Gallery
Useful links
 • پورتال امام خمینی
 • دفتر مقام معظم رهبری
 • ریاست جمهوری
 • معاونت امور مجلس
 • نقشه جامع علمی کشور
 • Ministry of Science, Research and Technology
 • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
Víza

 

 

Víza

 

Pre občanov Slovenskej republiky:

 

 

 • V prípade zrýchleného vydania víza do 24 hodin, poplatok sa navýši o 50%.
 • Za každého ďalšieho cestujúceho v pase,  sa poplatok navýši o 50%.
 • Poplatky za víza musia byť hradené vopred a v prípade zamietnutia žiadosti sú nevratné.

 

 

Nevyhnutné vysvetlenia, týkajuce sa "Víza"

Dôležité oznámenie pre všetkých návštevníkov vízového oddelenia

 

Na základe vyhlášky Vlády Iránskej islamskej republiky zo dňa 23. Septembra 2011, žiadateľ o vízum musí predložiť doklad o poistení od uznávanej iránskej alebo zahraničnej poisťovne.

 

Vizové oddelenie je povinné pred vydaním víza žiadať od cestujúceho doklad o poistení cestujúceho od uznávanej iránskej alebo zahraničnej poisťovne na celú dobu pobytu v Iráne.

 

Občania cudzích krajín, cestujúci do Iránu, sa musia v čase vyzdvihnutia viz na konzuláte okrem bežného zdravotného poistenia preukázať aj potvrdením o úrazovom poistení od uznávanej iránskej alebo zahraničnej poisťovne na celú dobu svojho pobytu v Iráne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod:

 

Veľvyslanectvo Iránskej islamskej republiky vo Viedni je ochotné poskytnúť cudzím štátnym príslušníkom víza pre vstup na územie Iránskej islamskej republiky podla platných zákonov a predpisov krajiny.

 

 

 

Informácie týkajúce sa získania víz:

 

 

 1. O vízum môžu požiadať občania všetkých krajín, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu (pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov a musí obsahovať  dostatočný počet prázdnych listov).

 

 1. Občania cudzích krajín nepotrebujú vízum pre cestovania do zón voľného obchodu v Iránskej islamskej republike (Kish, Gheshm, Chabahar, atd.) a môžu dostať povolenie na pobyt na 14 dni. V prípade cestovania do vnútrozemia krajiny a do iných oblastí, sa môžu so žiadosťou o vízum obrátiť na miestne detašované pracoviská Ministerstva zahraničných veci Iránskej islamskej republiky.

 

 1. Cudzinec, ktorý uzavrel manželstvo s občiankou Iránskej islamskej republiky a cestuje do Iránu spoločne so svojou manželkou, okrem požadovaných dokladov pre získanie víz uvedených v príslušnej časti musí doložiť k žiadosti o vízum aj tieto dokumenty:
 2. písomnú žiadosť manželky
 3. kópiu sobášneho listu

 

 1. Dieťa, ktoré sa narodí občianke Iránskej islamskej republiky (o ktorého otec je cudzincom), môže cestovať do Iránu len na základe platného víza. Preto okrem požadovaných dokladov pre získanie víz  uvedených v príslušnej časti musí k žiadosti o vízum doložiť aj tieto dokumenty:

 

 

 • Kópiu rodného listu,
 • Písomnú žiadosť matky
 • Kópiu sobášneho listu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministry of foreign affairs,
Islamic Republic of IRAN,
All Rights Reserved - 2014