Gallery
Useful links
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
News > Druhý list ajatolláha Chámeneího, najvyššieho iránskeho duchovného vodcu, všetkým mladým ľuďom západných krajín


  Tlač        Poslať priateľovi

Druhý list ajatolláha Chámeneího, najvyššieho iránskeho duchovného vodcu, všetkým mladým ľuďom západných krajín

V mene milosrdného a súcitného Boha

 

 

Trpké udalosti, ktoré spôsobil slepý terorizmus vo Francúzsku, ma opäť podnietili k tomu, aby som sa obrátil na vás, mladých ľudí. Je podľa mojej mienky poľutovaniahodné, ak ráz konverzácie tvoria takéto incidenty, no pravdou je, že ak bolestivé problémy nepripravia pôdu na hľadanie riešení a vzájomný rozhovor, škoda nimi spôsobená bude mnohonásobne väčšia. Bolesť ktorejkoľvek ľudskej bytosti kdekoľvek na svete zarmucuje všetkých ľudí schopných súcitu. Pohľad na dieťa, ktoré prichádza o život v prítomnosti svojich milovaných, na matku, ktorej rodinné šťastie sa zmení v žiaľ, na muža, ktorý sa náhli s nevládnym telom svojej ženy, či pohľad na diváka, ktorý nevie, či uvidí posledné chvíle života;takéto výjavy vzbudzujú emócie v každej ľudskej bytosti. Každého, kto je obdarený láskou a ľudskosťou, ovplyvnia a znepokoja, bez ohľadu na to, či je ich svedkom vo Francúzsku, v Palestíne, Iraku alebo v Sýrii.

 

Je celkom isté, že jeden a pol miliardy moslimov prežíva rovnaké pocity, zhnusenie a búri sa proti páchateľom zodpovedným za tieto katastrofy. Ak ale terajšia bolesť nepovedie k vytvoreniu lepšej a bezpečnejšej budúcnosti, ostane len trpkou a márnou spomienkou. Úprimne verím, že len vy, mladí ľudia, ktorí prostredníctvom lekcií zo súčasného utrpenia získavate silu objaviť nové cesty v ústrety  (žičlivejšej) budúcnosti, môžete postaviť mantinely nesprávnej ceste, ktorá priviedla Západ do súčasnej slepej uličky.

Súčasný terorizmus je skutočne našou spoločnou bolesťou, avšak je potrebné, aby ste vedeli, že neistota a nepokoj, aké ste zažili počas nedávnych udalostí, sa dvojakým zásadným spôsobom líšia od bolestí, aké už dlhé roky prežívajú obyvatelia Iraku, Jemenu, Sýrie a Afganistanu.  Po prvé, svet islamu sa stal obeťou teroru a krutosti vo väčšom územnom rozsahu, vo väčšom množstve a počas dlhšieho obdobia. Po druhé, tieto násilnosti, bohužiaľ, rôznymi spôsobmi a účinnými prostriedkami podporovali niektoré veľké mocnosti. Dnes už len málo ľudí ostalo neinformovaných o podiele Spojených štátov amerických na vzniku, posilňovaní a vyzbrojovaní al Kajdy, Talibanu a ich zlovestných nástupcov. Okrem tejto priamej podpory, zjavní a dobre známi podporovatelia teroristov Takfiri sú napriek zaostalému politickému systému spojencami Západu, zatiaľčo  najprogresívnejšie a najčistejšie myšlienky dynamických demokratov v regióne sú nemilosrdne potláčané. Ukážkovým príkladom protirečivých západných politík sú predpojaté reakcie Západu na hnutia v islamskom svete.

Ďalšiu podobu tejto protichodnej politiky vidno v podpore štátneho terorizmu Izraela. Utláčaní Palestínčania zažívajú za posledných šesťdesiat rokov najhorší druh štátneho terorizmu. Teraz si Európania berú utečencov na niekoľko dní k sebe, domov, no palestínske rodiny celé desaťročia žijú v neistote a pred strojmi smrti a skazy sionistického režimu sa necítia bezpečne ani vo svojich domovoch. Aké dnešné ukrutné násilie možno prirovnať k osídlovaniu sionistického režimu?

Tento režim bez toho, aby ho jeho vplyvní spojenci alebo dokonca takzvané nezávislé medzinárodné organizácie akokoľvek významne a účinne pokarhali, každý deň devastuje domovy  Palestínčanov, ničí ich sady a farmy, pričom im neposkytne ani čas na presťahovanie, na zber svojej úrody, svojich poľnohospodárskych plodín. Toto sa odohráva väčšinou v prítomnosti žien a detí, ktoré majú oči plné sĺz, keď sú svedkami surového bitia členov ich rodiny, keď ich unášajú do hrozných mučiarní. Poznáte azda iné podobné krutosti, ktoré by sa v dnešnom svete diali v takomto dlhom období?

Ak zastrelenie ženy na ulici, ktorej previnením bol protest proti po zuby ozbrojenému vojakovi, nie je terorizmus, tak čo to je? Nemalo by byť toto barbarstvo, ktorého sa dopúšťajú ozbrojené sily okupujúcej vlády, označené za extrémizmus? Nemali by tieto výjavy, ktoré ustavične vidno na televíznych obrazovkách počas šesťdesiatich rokov, trápiť naše svedomie?

Vojenské invázie do islamského sveta spôsobili v posledných rokoch nespočetne veľa obetí a sú ďalším príkladom rozporuplnej logiky Západu. Napadnuté krajiny stratili nielen ľudské životy, ale aj ekonomickú a priemyselnú infraštruktúru. Ich cesta smerom k rastu a rozvoju bola zastavená alebo oneskorená, a v niektorých prípadoch sa ich úroveň násilne vrátila o desaťročia naspäť. Napriek tomu všetkému sa od nich drzo požaduje, aby sa nepovažovali za utláčané. Ako len možno krajinu zruinovať, mestá a dediny zmeniť na popol a potom povedať tamojším obyvateľom: prosím, nepovažujte sa za utláčaných! Namiesto vyhovárania sa na nedorozumenia a zabúdania na katastrofy nebolo by lepšie úprimne sa ospravedlniť? Bolesť, ktorú v týchto rokoch znáša islamský svet následkom pokrytectva a neúprimnosti agresorov, nie je menšia, než bolesť spôsobená hmotnými škodami.

Milí mladí ľudia! Je mojou nádejou, že ste to vy, kto môže dnes alebo v budúcnosti zmeniť túto mentalitu skazenú klamom a neúprimnosťou, mentalitu, ktorej umením je ukrývanie dlhodobých cieľov a prikrášľovanie zlovoľných plánov. Podľa môjho názoru, prvým krokom k vytvoreniu bezpečnosti a mieru je reformovanie tejto mentality podporujúcej násilie. Dovtedy, kým budú v politike Západu prevládať dvojaké metre, kým sa bude terorizmus deliť - v zmysle názoru jeho mocných podporovateľov - na dobrý a zlý, a kým budú mať záujmy vlád prednosť pred ľudskými a morálnymi hodnotami, nemôžeme hľadať korene násilia inde.

Bohužiaľ, tieto korene v priebehu mnohých rokov prenikli hlboko do politiky kultúr Západu a spôsobili nenápadnú, tichú inváziu. Mnohé zeme sveta sú hrdé na svoje pôvodné a národné kultúry, ktoré prostredníctvom svojho rozvoja a obnovy celé stáročia zdravo živili ľudské spoločnosti. Svet islamu nebol výnimkou, no v súčasnosti západný svet svoju kultúru využívaním pokročilých nástrojov vytrvalo replikuje a klonuje. Vnucovanie západnej kultúry iným ľuďom a trivializovanie slobodných kultúr považujem za druh tichého násilia a veľmi škodlivý jav.

Objavuje sa ponižovanie bohatých kultúr a urážanie ich najuctievanejších častí, pričom ponúkaná náhradná kultúra v žiadnom prípade nie je spôsobilá nahradiť ich. Napríklad dva prvky - ,,agresia“ a ,,morálna promiskuita“ – sa bohužiaľ stali hlavnými súčasťami západnej kultúry, dokonca degradovali postavenie a prijateľnosť  jej zdrojového regiónu. Naskytá sa otázka, či sme hriešnikmi my, ktorí nechceme agresívnu, vulgárnu a slabomyseľnú kultúru? Sme vinní, ak budeme prekážať zničujúcej povodni, ktorá sa valí v rozličných kváziumeleckých podobách na našich mladých ľudí? Neodmietam dôležitosť a hodnotu kultúrnych prepojení. Ak sú tieto interakcie uskutočňované v prirodzených podmienkach a s úctou k prijímajúcej kultúre, vedú k rastu, rozvoju a obohateniu. Naproti tomu nesúrodé interakcie sú neúspešné a škodlivé.

S poľutovaním treba povedať, že ohavné skupiny ako DAEŠ sú plodom nešťastného zjednocovania s dovezenými kultúrami. Ak by naozaj išlo o náboženskú záležitosť, boli by sme v islamskom svete svedkami takéhoto javu už pred érou kolonializmu, hoci dejiny ukazujú opak. Nespochybniteľné historické záznamy jasne ukazujú, ako splynutie kolonializmu s extrémistickými a zavrhnutými myšlienkami v srdci jedného beduínskeho kmeňa zasialo semeno extrémizmu v tomto regióne. Ako je možné, že z jednej z najmorálnejších a najhumánnejších náboženských škôl na svete, ktorej základné pramene uvádzajú, že odňatie jedného života sa rovná zabitiu celého ľudstva, vzišiel taký odpad ako DAEŠ?

Na druhej strane je potrebné sa pýtať, ako dokážu také skupiny priťahovať niekoho, kto sa narodil v Európe, kto je v danom prostredí intelektuálne a duchovne vychovaný. Naozaj možno uveriť tomu, že po jednej alebo dvoch cestách do vojnovej zóny sa ľudia odrazu stanú natoľko extrémistickými, že strieľajú na svojich krajanov? Celkom istotne nemôžeme vynechať vplyv života vychovávaného v nezdravej kultúre v skazenom prostredí  vzídenom z násilia. V tejto veci potrebujeme kompletné analýzy, ktoré zviditeľnia zjavné aj skryté skazenosti. Azda to bola hlboká nenávisť, zasadená v rokoch priemyselného a ekonomického rozvoja, zrodená z nerovnosti a možno z legalizovanej systematickej diskriminácie západných spoločností, ktorá zrodila tieto choré myšlienky, aké sa z času na čas vyskytujú.

V každom prípade ste to vy, ktorí musíte rozbiť povrchové vrstvy vlastnej spoločnosti, uvoľniť a odstrániť uzly aj nevraživosť. Trhliny treba zaceliť, nie prehlbovať. Veľkou chybou v boji proti terorizmu sú unáhlené reakcie, ktoré len rozširujú priepasti. Každý unáhlený krok, ktorý izoluje, zastrašuje a znepokojuje milióny aktívnych a zodpovedných moslimských obyvateľov  v Európe a v Amerike, ktorý ich viac než kedykoľvek predtým zbavuje základných ľudských práv a zaháňa ich na okraj spoločnosti, nielenže nevyrieši problém, ale naviac prehĺbi priepaste a zväčší rozhorčenie. Povrchné opatrenia a reakcie, najmä ak nadobudnú legálne formy, okrem nárastu súčasnej polarizácie otvoria cesty k budúcim krízam a neprinesú žiadne iné ovocie. Na základe správ, niektoré európske štáty vydali predpisy, ktorými navádzajú svojich občanov na špehovanie moslimov. Toto konanie je nátlakové a všetci vieme, že nátlak chtiac-nechtiac vyvolá odozvu. Okrem toho, moslimovia si nezaslúžia takýto nevďak, veď celé stáročia boli v západnom svete vnímaní a prijímaní lepšie: odkedy sa ľudia zo Západu stali hosťami islamských krajín a od údivu nevedeli odtrhnúť oči od bohatstva svojich hostiteľov, a inokedy sa sami stali hostiteľmi a zdieľali úžitok z úsilia a myšlienok moslimov, pričom v zásade nepoznali nič iné, než vzájomnú láskavosť a trpezlivosť. Preto žiadam vás, mladých ľudí, aby ste na základe správneho pochopenia, dôkladného vcítenia sa a poučenia z hrozných skúseností položili základ správnej a čestnej interakcie s islamským svetom.  V takom prípade, a v nie natoľko vzdialenej budúcnosti, budete svedkami budovy postavenej na týchto pevných základoch, ktorá poskytne blahodárnu tôňu istoty a dôvery hlavám svojich architektov, daruje im teplo bezpečia a mieru, a plameň nádeje rozžiari plátno sveta.

 

Sajíd Alí Chámeneí

 

8. azar 1394 – 29. november 2015Attachment : rahbari1.jpg ( 8KB )


15:10 - 07/01/2016    /    Číslo : 374475    /    Počet zobrazení : 497Zatvoriť
Ministry of foreign affairs,
Islamic Republic of IRAN,
All Rights Reserved - 2014